Participatieverklaringstraject


Vanaf 1 oktober 2017 is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering geworden. Dit houdt in dat niet alleen asielmigranten dit document nodig hebben, maar ook migranten die om andere redenen naar Nederland toe zijn gekomen. Implacement Projecten voert het participatieverklaringstraject uit in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Wij voeren sinds 2014 participatieverklaringstrajecten uit en hebben hier gedegen ervaring in opgebouwd. Diegenen die het participatieverklaringstraject moeten doorlopen worden in principe automatisch aangemeld bij Implacement via de gemeente Amsterdam. Het traject is een cursus bestaande uit twee dagdelen. In de eerste les komen de Nederlandse kernwaarden, de grondwetsgeschiedenis en verschillende artikelen uit de grondwet aan bod. Het tweede dagdeel wordt het Nederlandse politieke systeem besproken en wordt er stil gestaan bij het begrip "participatiesamenleving". Het tweede dagdeel wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring, een uniek, genummerd document voor iedere deelnemer. Meer weten over het participatieverklaringstraject bij Implacement Projecten? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TOV

TOV


Het Taal- en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen is een 7-daagse oriëntatiecursus die verplicht is voor elke statushouder die net in de gemeente Amsterdam is komen wonen. De cursus ondersteunt de statushouder in het opbouwen van een nieuw leven in Amsterdam. De cursus bestaat uit drie modules, Oriëntatie op de Stad, Gezond Inburgeren en Participatie. De Participatiemodule geeft context aan de statushouder over het Nederlandse politieke systeem, de Nederlandse kernwaarden en de participatiesamenleving. Na deze module gevolgd te hebben ondertekenen we de participatieverklaring. De module Gezond Inburgeren bestaat uit een gedegen uitleg over het zorgsysteem in Nederland. Hierbinnen wordt zowel de fysieke als geestelijke gezondheidszorg toegelicht. In de Oriëntatiemodule creëren we samen met de statushouder binding met de buurt en de stad. Dit doen wij onder andere middels het bezoeken van het stadscentrum, de bibliotheek en het politiebureau, maar ook door het samen vormen van een individuele sociale kaart.

All Women Aboard


Vanaf september 2019 is Implacement in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer begonnen met het ontwikkelen van de empowerment training "All Women Aboard". Deze training is gericht op vrouwelijke statushouders en migranten die een nieuw leven willen opbouwen in Nederland. Binnen de training inventariseren we samen wat ieders droom is en hoe we dit handen en voeten kunnen geven in de Nederlandse maatschappij. Implacement is verheugd om dit project vorm te geven in samenwerking met de Constellation. Wij volgen een stapsgewijze, krachtgerichte methodiek, waarbij het doel is om deze groep vrouwen uiteindelijk verder te helpen in hun integratieproces. Dit kan bijvoorbeeld door te participeren in de algemene zin, of met het vinden van betaald en/of vrijwilligerswerk. Dit project wordt op dit moment uitgevoerd als een pilot en is gefinancierd door het Ministerie van SZW. Uiteindelijk zal de uitslag van dit project bijdragen aan de nieuwe Inburgeringswet.

Taalintensivering

Taalintensivering


Taalintensivering is een taalondersteunende cursus voor statushouders. Vele cursisten gaan naar een inburgeringsschool of zijn klaar met hun inburgering maar hebben nog een steuntje in de rug nodig om zich verstaanbaar te maken in alledaagse stituaties. Door deze cursus worden ze zelfverzekerder en kunnen ze zich op straat, in de supermarkt, op het station, op de school van hun kinderen en bij de dokter beter uitdrukken. De cursus duurt 3 maanden en vindt twee dagen in de week plaats. Iedere lesdag bestaat uit twee dagdelen van 3 uur, waarin veel van de spreek- en luistervaardigheden van de cursisten wordt gevraagd. Er is aandacht voor het ontwikkelen van schrijf- en leesvaardigheid, maar de nadruk ligt op het verbeteren van de luister- en spreekvaardigheid. Oefeningen vinden zowel in klassikale setting als in groepjes plaats. Onderwerpen die langskomen zijn hun woonsituatie, familieleden, werk, school- en doktersbezoek, het verkeer en het openbaarvervoer. Maar ook een boodschappenlijstje en een kookrecept maken zijn oefeningen die voorbij komen, net als samen het jeugdjournaal kijken.
Taalintensivering
Het niveau van de cursisten ligt tussen A1 en B1. Door de variatie in niveaus en kunde helpen de cursisten elkaar al snel naar een hoger niveau. Tijdens de 3 maanden is er niet een concreet programma. Er is een lesmethode aanwezig waaruit gewerkt wordt maar deze is niet leidend. Het gaat vooral om de vraag van de cursisten, waar hebben zij behoefte aan? Waar willen zij extra begeleiding bij krijgen? Waar willen zij over spreken en meer uitleg over krijgen? Kortom, wat speelt er bij de cursisten? Hier springt de docent op in en geeft uitleg, voorbeelden, oefeningen en anticipeert op deze wijze op de behoefte van de cursisten. Daarnaast luncht de groep ook een aantal keer uitgebreid samen. Iedereen kookt eten uit zijn/haar eigen land en vertelt hierover. Er wordt samen gegeten, genoten, gelachen en soms zelfs gedanst. Veel cursisten lopen tegen dezelfde moeilijkheden aan en daarom werkt deze aanpak erg goed. Aan het begin van de cursus kijken veel cursisten nog de kat uit de boom, durven niet uit zichzelf te spreken en zoeken nog vaak naar woorden. Gaandeweg de cursus vervliegt veel van hun schroom en aan het einde durven ze zich te uiten en ook buiten de muren van het klaslokaal gesprekken aan te knopen.

Taal & Werk


Vanaf januari 2018 voert Implacement in opdracht van de Gemeente Uithoorn het Taal & Werk traject uit. Statushouders worden binnen dit traject van 1,5 jaar gecoacht naar een werkplek. Naast de coaching bieden wij aan iedere statushouder taallessen aan om het niveau Nederlands te verbeteren. Binnen de taallessen wordt er op een algemene manier gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, maar is er ook extra aandacht voor vocabulair en taalvaardigheid specifiek gericht op de werkomgeving. Binnen het traject is er ruim aandacht voor het opdoen van vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt. Zo is de uitstroom naar de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk.

Intake Plus

Intake Plus


Wanneer statushouders in de gemeente Haarlemmermeer net een woning toegezegd krijgen, proberen ze zich te settelen in een gemeente die hen nog vreemd is. De cursus Intake Plus vormt een opstap voor hen om Nederland beter te leren kennen. Implacement Projecten geeft in samenwerking met Vluchtelingen Werk Nederland een 6-weekse cursus. De cursisten krijgen drie dagen in de week les over verschillende onderwerpen die essentieel zijn om wegwijs te raken in Nederland. De cursus wordt gegeven in het Nederlands met behulp van vertalers.
Eén dag in de week volgen de cursisten les onder de naam ‘Eurowijzer’ bij Vluchtelingen Werk Nederland. Tijdens deze les worden diverse geldzaken behandeld waaronder belastingen betalen, welke toeslagen er zijn, de verschillende uitkeringen die de gemeente en UWV uitkeren, verzekeringen en hoe om te gaan met geld binnen je eigen huishouding. De andere twee dagen zijn ze aanwezig bij Implacement Projecten. In de ochtend volgen zij les over onderwerpen als lichamelijke en psychische gezondheid en behandelen we vragen als 'wanneer ga je naar de huisarts of welke psychische hulp bestaat er?'. Maar ook de geschiedenis van de gemeente Haarlemmermeer, het Nederlandse politiekstelsel, onze kernwaarden en feestdagen worden besproken. In de middag krijgen de cursisten les in de Nederlandse taal. Dit is op beginnersniveau (A0-A1) waarbij op speelse wijze basiszinnen en -woorden worden geleerd en een basisbegrip van de Nederlandse grammatica wordt bijgebracht. Vragen als ‘Hoe gaat het?’ en ‘Hoe heet jij?’ kunnen na deze (korte) cursus vaak met gemak en een glimlach worden beantwoord. Tot slot krijgen alle cursisten een certificaat na een succesvolle afronding en hebben ze basiskennis meegekregen om hun inburgeringstraject te vervolgen.

Wij zijn bereikbaar

Hoofdkantoor

Keurenplein 35
1069 CD Amsterdam
020-6109946
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie Notweg

Notweg 38-C
1068 LL Amsterdam
020-4530202
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Locatie Hoofddorp

Binnenweg 10
2132 CT Hoofddorp
023 - 5553368
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Klik hieronder voor ons contactformulier

Contactformulier

Blik op werk

Implacement Projecten is aangemerkt met de ISO normering bij Blik op werk.
blikopdeweg

KLACHTEN- EN PRIVACYREGLEMENT

Klik hier om ons klachten- en privacy reglement te bekijken.

© 2020 Implacement Projecten - Alle rechten voorbehouden.